Bước 1: Tìm sản phẩm cần mua

Bước 2: Bấm thêm vào giỏ hàng 

Xem lại thông tin hàng, số lượng hàng chính xác

Bước 3: Tiến hành điền thông tin mua

Điền đủ thông tin trong các ô để công ty có đầy đủ thông tin bảo hành.

Cuối cùng bấm vào chữ đặt hàng là xong. Công ty sẽ liên hệ lại với quý khách ngay khi nhận được đơn đặt hàng.